Rozwiązywanie konfliktów międzypokoleniowych

 • Termin
  Godz. rozpoczęcia: 10.00; zakończenia: 17.00
 • Prowadzący rekolekcje: ks. Wojciech Ignasiak, Beata Słoka psycholog
  Dla kogo?: Dorośli, Bezrobotni, Pracujący, Animatorzy wspólnot, Członkowie wspólnot, Poszukujący męża / żony, Narzeczeni, Rodzice, Małżeństwa, Małżeństwa w kryzysie, Pary niesakramentalne, Rozwodnicy, Wdowcy i wdowy, Chorzy, Z depresją, Z niepełnosprawnością, Uzależnieni, AA, Współuzależnieni, DDA
  Płeć: Dla kobiet i mężczyzn
  Wiek od: 18 do: 101
  Temat(y): Psychologiczne, Uzależnienie, Współuzależnienie, Z warsztatami
  Duchowość: Ruch Światło-Życie (Oaza)
  Noclegi: Bez noclegów
  Posiłki: Obiad
  Odpłatność: Płatne od: 90zl, do: 90zl,
  Max ilość uczestników: 10
 • Lokal rekolekcyjny: Dom rekolekcyjny
  Miejsce rekolekcji: Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. F. Blachnickiego w Katowicach
  Miejscowość: Katowice
  Kod pocztowy: 40-527
  Adres: Gawronów 20
  Województwo: Śląskie
  Kraj: Polska
  509 96 33 56
family-7931081920-1
Znajduje się w: Rekolekcje klasyczne
Data aktualizacji: 05-05-2021. Wizyt: 62
Opis:

Zapraszamy na jednodniowe rekolekcje do Katowic!
Z pewnością ciągle żyjemy obrazami harmonijnej, idealnej rodziny, takiej jaką widać czasami w filmach, w literaturze. Także w Kościele często podawany jest nam wzorzec rodziny, w której wszyscy razem się modlą, idą wspólnie na Mszę św., zgodnie zasiadają do stołu, rodzice i dziadkowie przekazują młodym wiarę, z kolei młodzi w tej wierze dorastają i przekazują ją swoim dzieciom. Dzieci są posłuszne i grzecznie się bawią oraz odrabiają lekcje albo śpią, kiedy rodzice są zajęci. Młodsi szanują starszych, a starsi służą młodszym rozwagą i mądrością.
Każdy, kto żyje w rodzinie doskonale zdaje sobie sprawę, że to wszystko zazwyczaj jest fikcją, jednak rozdźwięk pomiędzy rzeczywistością a ideałem jest źródłem ciągłych naszych frustracji.

Liczba uczestników: kameralne grupy


W programie: Msza Święta, praca w grupach, czas na pytania-odpowiedzi w temacie rekolekcji, obiad

Tematyka:
Z czego wynikają konflikty międzypokoleniowe i jak je rozwiązywać?
Jakie zmiany kulturowe wpływają na kształt współczesnej rodziny?
Jakie postawy obecnie pomagają w budowaniu wspólnoty rodzinnej?
Jaki jest stopień odpowiedzialności rodziców i dziadków za decyzje osób młodych?
Jak radzić sobie z nadopiekuńczością i zaborczością starszych wobec młodszych?
Obalanie mitów i stereotypów na temat zdrowej katolickiej rodziny.

Skierowane są do wszystkich, którzy:
w oparciu o wartości chrześcijańskie pragną kształtować zdrową osobowość,
poszukują pełni życia w wierze,
chcą uczyć się czerpania sił i nadziei ze Słowa Bożego,
pragną lepiej i skuteczniej radzić sobie z problemami życia codziennego,
chcą w sposób świadomy tworzyć dobre relacje.

Chcemy się z Wami spotkać w bezpiecznej przestrzeni ( bez noclegów, z obiadem z cateringu), z zachowaniem wszelkich bezpiecznych zasad sanitarnych.

Prowadzenie:
Beata Słoka, psycholog chrześcijański, ma za sobą doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, różnego rodzaju sytuacji trudnych jak choroba, stany terminalne, zagrożenia życia i zdrowia, żałoby, konfliktów, problemów rodzinnych, problemów związanych z doświadczeniem traumatycznym i zespołem stresu pourazowego, a także doświadczenia w pracy rekolekcyjnej: z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, z kobietami rozwiedzionymi i w separacji m.in. w Ośrodku Rekolekcyjnym Emaus w Koniakowie oraz z rodzinami w Centrum Apostolstwa i Duchowości Ojców Redemptorystów.
ks Wojciech Ignasiak, kierownik Ośrodka,
wieloletni kapelan ośrodka odwykowego w Gorzycach;
świadczy pomoc doradczą i duchową osobom i rodzinom w kryzysie, uzależnionym i członkom ich rodzin

Wpis Rozwiązywanie konfliktów międzypokoleniowych nie ma jeszcze recenzji. Napisz pierwszą!
-