PREVIEWWydarzenia rekolekcyjne

Lectio Divina - Błogosławieństwa w życiu bł. Edmunda Bojanowskiego

lectio-divina-7
Termin: od 19.11.2021 do 21.11.2021
Płeć: Dla kobiet
Wiek: od 17 do 40
Prowadzący rekolekcje: s.Katarzyna Szulc
Temat(y): Biblijne (Lectio Divina)
Duchowość: Maryjna
Noclegi: Łóżko z pościelą
Odpłatność: Opłata dobrowolna
Max ilość uczestników: 13
Lokal rekolekcyjny: Inne
Miejsce rekolekcji: Dom Generalny Służebniczek
Miejscowość: Dębica
Kod pocztowy: 39-200
Adres: E. Bojanowskigo 8-10
Województwo: Podkarpackie
Kraj: Polska
Telefon: 798958843
e-mail: s.katarzyna.szulc@wp.pl
Organizator rekolekcji: Katarzyna Szulc
Opis:

Jezus widząc tłumy – czytamy w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale – wyszedł na górę. Mateusz bardzo jasno komunikuje nam, że Jezus widzi tłumy, nie jak ktoś, kto się jedynie im przygląda. Jego spojrzenie zatrzymuje się i dociera do głębi. Patrząc, swoim spojrzeniem przenika tłumy, przenika stan ich ducha, dostrzega ich cierpienie. Kiedy Mateusz pisze, że Jezus widzi tłumy, chce powiedzieć, że widząc je, poznaje ich troski, ich biedę i nędzę. Jezus widzi tłumy podczas gdy wchodzi na górę. W Biblii góra jest miejscem spotkania z Bogiem, miejscem na którym Izrael otrzymał dziesięć Słów Boga, jest miejscem ustanowienia Przymierza. Jest także, miejscem wybrania Dwunastu. Góra jest miejscem powołania i nauczania .
Swoją Górę – miejsce modlitwy, podejmowania decyzji, wyciszenia miał Edmund Bojanowski. To św. Góra – Bazylika Matki Bożej Świętogórskiej, gdzie spędzał wiele godzin i gdzie udawał się z każdą małą i wielką sprawą.
Weekendowe rekolekcje skierowane są dla dziewcząt i kobiet pragnących pogłębić wież ze Słowem Bożym i pragną poznać historię życia Ewangelicznymi Błogosławieństwami w życiu bł. Edmunda Bojanowskiego.
Spotkanie w klimacie ciszy, z wprowadzeniami do modlitwy i rozmowami indywidualnymi. Możliwość spowiedzi świętej, uczestnictwo w Eucharystii. Spotkanie w rytmie modlitwy Lectio Divina.