Wspólnota Chrystusa Zmartwychstałego GALILEA

Płeć: kobieta,
Status: osoba świecka
Funkcja: Rekolekcjonista, Organizator
Miejscowość: 61-501 Poznań
Województwo: Wielkopolskie
Kraj: Polska
512167152
1206561816585531344005547804288873387671709n
Znajduje się w: Organizatorzy rekolekcji
Data aktualizacji: 29-07-2019. Wizyt: 2999
Kilka słów o mnie:

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA jest katolicką, charyzmatyczną i bardzo radosną wspólnotą ewangelizacyjną, która zrzesza obecnie kilka tysięcy członków w wielu miejscach Polski i Europy (Wielka Brytania, Bułgaria, Austria, Ukraina, Holandia, Niemcy, Czechy).

Celem istnienia Wspólnoty jest nowa ewangelizacja, czyli niesienie innym zbawienia i nadziei płynącej z osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem w mocy Ducha Świętego (kerygmat).

BRATERSKIE RELACJE

Wzorcem w budowaniu Wspólnoty jest Trójca Święta i gmina pierwszych chrześcijan (Dz 2,42-45), dzięki czemu tworzymy więzi pełne ciepła, prostoty i miłości.

Bóg powołał nas, abyśmy byli żywym znakiem ewangelicznych wartości: prawdy i miłości, to istotna zasada w naszym życiu, relacjach i formacji, dlatego chcemy żyć duchowością zmartwychwstania i nieść nadzieję.

SPOTKANIA DOMOWE

Podstawowym miejscem spotkań są Domy Zmartwychwstania, czyli małe grupy ewangelizacyjne - w prywatnych domach spotyka się 5-10 osób na radosnej modlitwie, czytaniu Słowa Bożego (Biblii), a także dzieleniu się swoim doświadczeniem żywej wiary. 

We Wspólnocie jest obecnie kilkaset Domów Zmartwychwstania. 

DYNAMIKA ŻYCIA

Dynamika wewnętrznego życia we Wspólnocie opiera się na:

  • domowych spotkaniach (co tydzień) - każdy członek Wspólnoty przynależy do małej grupy 
  • formacji duchowej (co miesiąc) - każdy członek może przynależeć do formacji dopasowanej do jego rozwoju duchowego 
  • świętowaniach (co miesiąc), czyli spotkaniach całej Wspólnoty z danego regionu.
-