Siostry Obliczanki

Płeć: kobieta,
Status: osoba duchowna
Funkcja: Organizator
Miejscowość: 05-400 Otwock
Województwo: Mazowieckie
Kraj: Polska
694406871
Znajduje się w: Organizatorzy rekolekcji
Data aktualizacji: 23-01-2020. Wizyt: 2278
Kilka słów o mnie:

Siostry Obliczanki - Wynagrodzicielki Najświętszego Oblicza

Jesteśmy Zgromadzeniem założonym przez błogosławionego Honorata Koźmińskiego i matkę Elizę Cejzik. Naszym celem jest wynagradzanie Chrystusowi za zniewagi, których doznaje w tajemnicy swego Najświętszego Oblicza.

Jesteśmy wspólnotą życia konsekrowanego. Składamy śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa stając się osobami zakonnymi w Kościele. Bliska nam jest prostota św. Franciszka z Asyżu i ta wrażliwość na odrzucanie Bożej miłości przez ludzi, która kazała mu wołać: „Miłość nie jest kochana” i podejmować drogę ciągłego nawrócenia, otwierania się na tę Miłość, uczenia się miłości. Żyjemy charyzmatem ukrycia jako siostry niehabitowe, naśladując zwyczajne życie Świętej Rodziny w Nazarecie i podejmując różne posługi i prace zawodowe, zarówno w prowadzonych przez Zgromadzenie ośrodkach, jak i w instytucjach państwowych i społecznych oraz parafiach.

 

Rekolekcje

Szczególną troską jest dla nas towarzyszenie młodym ludziom w nawiązywaniu więzi z Chrystusem, pogłębianiu tej relacji oraz rozeznawaniu drogi życia. Dlatego w naszych domach organizujemy rekolekcje dla młodzieży, rekolekcje dla młodych kobiet.

-