Beata Chrudzimska

Płeć: kobieta,
Status: osoba świecka
Funkcja: Rekolekcjonista, Organizator
Miejscowość: 02-325 Warszawa
Województwo: Mazowieckie
Kraj: Polska
515701697
Znajduje się w: Organizatorzy rekolekcji
Data aktualizacji: 14-06-2022. Wizyt: 3621
Kilka słów o mnie:

Szczęść Boże!

Na różne sposoby doświadczamy i opisujemy relację czlowieka z Bogiem. Dla mojego rozumienia tej relacji ważne jest pojęcie dialogu, a jednym ze sposobów bycia w dialogu z Bogiem jest bibliodrama. Chciałabym umożliwić poznanie bibliodramy osobom potrzebującym i poszukujacym dynamicznego i podmiotowego doświadczenia kontaktu z Bogiem. Bibliodrama angażuje całego człowieka: sferę cielesną, psychiczną i duchową i dlatego nie pozostawia obojętnym na działanie Słowa Bożego.

Jestem trenerką bibliodramy (niemiecki certyfikat GfB uprawniający do szkolenia przyszłych bibliodramatystów).

Regularnie od czterech lat prowadzę całodzienne warsztaty bibliodramy raz w miesiącu (niedziela) u Małych Braci Jezusa w Izabelinie, z którymi ściśle współpracuję.

Uzyskałam certyfikat I stopnia psychodramy (asystentka psychodramy) w Polskim Instytucie Psychodramy.

Odbyłam szkolenie w zakresie coachingu i uzyskałam certyfikat ACSTH ICF oraz certyfikat VCC.

Ukończyłam "Szkołę treningu i warsztatu psychologicznego" Ośrodka Intra (Warszawa).

Współorganizuję Europejski Kurs Bibliodramy we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Bibliodramy (GfB) oraz Międzynarodowy Kurs Bibliodramy w Krzyżowej.

W 2020 zorganizowałam po raz pierwszy międzynarodowy cykl warsztatów Europejskiej Bibliodramy Online.

Z wykształcenia jestem filozofką (mgr) i teolożką (mgr-lic.).

We współpracy z księdzem profesorem Marianem Kowalczykiem SAC w 2018 roku zorganizowałam Międzynarodowe Sympozjum "Apostolat biblijny a wyzwania współczesności. Bibliodrama w ewangelizacji".

Jestem współredaktorką pierwszego w Polsce zbioru artykułów naukowych na temat bibliodramy - "Biblia i bibliodrama w nowej ewangelizacji", Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

W ramach założonej przeze mnie Akademii Bibliodramy współprowadzę warsztaty i rekolekcje z europejskimi liderami bibliodramy.

Pracuję na codzień w szkole podstawowej i liceum ucząc religii katolickiej.

Finalizuję doktorat z teologii na UKSW.

Jestem mężatką.

Beata Chrudzimska - Wpisy z sekcji "Rekolekcje Internetowe"
thumb_do-not-worry-about-your-lifeposter
Termin: 11.03.2024
Temat(y): Biblijne (Lectio Divina), Formacja duchowa, Wielkopostne, Życie duchowe, Zaufanie; poczucie bezpieczeństwa; Opatrzność Boża; piękno stworzenia
-