Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża Dom Zakonny

Funkcja: Organizator
Miejscowość: 62-035 Czmoniec
Kraj: Polska
Znajduje się w: Organizatorzy rekolekcji
Data aktualizacji: 02-01-2022. Wizyt: 1218
-