Siostry Franciszkanki Szpitalne

Płeć: kobieta,
Status: osoba duchowna
Funkcja: Organizator
Miejscowość: Opole
Województwo: Opolskie
Kraj: Polska
Znajduje się w: Organizatorzy rekolekcji
Data aktualizacji: 29-12-2017. Wizyt: 2741
Kilka słów o mnie:

Pragniemy nieść dzisiejszemu światu uzdrawiającą obecność Chrystusa.

Założyciel naszego międzynarodowego Zgromadzenia o. Krzysztof Bernsmeyer OFM, wcielił w życie uzdrawiającą miłość Chrystusa, gdy odpowiedział na potrzebę swego czasu, przez służbę najmniejszym.

My również pragniemy otwierać się na potrzeby naszych czasów i nieść światło Jezusa wszędzie tam, gdzie nas posyła. Jesteśmy powołane, aby życiem na wzór św. Franciszka pokornego i ubogiego dać świadectwo o Chrystusie i Jego Ewangelii. 

We wszystkich dziedzinach naszego życia pragniemy świadczyć o obecności Boga w świecie. Urzeczywistniamy to przez naszą modlitwę i nasze życie we wspólnocie, przez Słowo wskazujące drogę i naszą działalność zawodową podejmowaną na polu opieki medycznej, katechizacji, wśród posług chorym i potrzebującym, w domach pomocy społecznej, szpitalach, i w ramach wielu innych dzieł miłosierdzia podejmowanych przez nasze międzynarodowe Zgromadzenie.

-