Księża Pallotyni Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Karczówka Klasztor

Status: osoba duchowna
Miejscowość: 25-755 Kielce
Województwo: Świętokrzyskie
Kraj: Polska
796425838
Karczowka 2
Znajduje się w: Organizatorzy rekolekcji
Data aktualizacji: 27-03-2018. Wizyt: 5350
Kilka słów o mnie:

Każdy, kto z całą gorliwością, na jaką go stać (?) stara się spełniać dzieła miłości i gorliwości, wykonuje pewnego rodzaju apostolstwo. Wincenty Pallotti Pallotyni czyli Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego to katolicka wspólnota księży. Głównym założeniem pallotyńskiego dzieła ? zgodnie z charyzmatem założyciela ? Wincentego Pallotiego jest rozbudzanie gorliwości i miłości u wszystkich wiernych. Z tego wynika intensywna i zaangażowana działalność duszpasterska i misyjna księży Pallotynów. Szczegółowe informacje dotyczące struktury, charyzmatu i dzieła Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego oraz informacje związane z aktualną działalnością Pallotynów w Polsce znaleźć można pod adresem: www.pallotyni.pl

-