PREVIEWProfile użytkowników

Vera Icon Wspólnota Twórców Chrześcijańskich

logo-nakładkar-vera-icon
Miejscowość: 90-702 Łódź
Województwo: Łódzkie
Telefon: 695679405
e-mail: rekolekcje@veraicon.com.pl
www: http://veraicon.com.pl
facebook: https://web.facebook.com/wspolnotaveraicon/
Kilka słów o mnie:

Jesteśmy wspólnotą katolików pochodzących ze środowisk artystycznych różnych miast Polski i razem tworzymy Vera Icon Wspólnotę Twórców Chrześcijańskich. Nazwa ta wyraża nasze pragnienie wpatrywania się w jedyny Prawdziwy Obraz, jakim jest Jezus Chrystus. Jednoczy nas przekonanie, że Sztuka jest narzędziem, przez które możemy odkrywać Boga i doprowadzać innych do spotkania z Nim. Zdajemy sobie sprawę z tego, że aby nasza twórczość miała taki potencjał, potrzebna nam jest głęboka formacja. Dlatego też inspiruje nas myśl Papieża Benedykta XVI: „SZTUKA[…] ZAKŁADA PRZEDE WSZYSTKIM DAR NOWEGO SPOJRZENIA. WARTO ZATEM DOŁOŻYĆ WSZELKICH WYSIŁKÓW, ABY PONOWNIE DOTRZEĆ DO WIARY WIDZĄCEJ. TAM GDZIE ONA ZAISTNIEJE, TAM I SZTUKA ZNAJDZIE SWÓJ WŁAŚCIWY WYRAZ”.