Polityka prywatności serwisu rekolekcje.info

Polityka prywatności stanowi integralną część regulaminu serwisu rekolekcje.info Akceptacja regulaminu serwisu powoduje również akceptację Polityki Prywatności. Polityka prywatności określa rodzaj zbieranych danych, cel ich wykorzystania, zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu rekolekcje.info, oraz zasady dotyczące korzystania z tzw. plików cookies.

Administrator

Administratorem danych osobowych jest rekolekcje.info

Gromadzone Dane

Gromadzone dane osobowe obejmują:

 • nazwa, adres email i hasło, niezbędne do zarejestrowania konta w serwisie rekolekcje.info,
 • w profilu Użytkownik może podać również następujące informacje: płeć, status, funkcja, miejscowość, kod pocztowy, województwo, kraj, telefon, zdjęcia, strona internetowa, profil na facebooku, film z youtube

Podanie powyższych danych jest dobrowolne ale część z nich jest niezbędna do realizacji Usługi w ramach Serwisu.

Podane przez Użytkownika informacje pomagają innym Użytkownikom serwisu rekolekcje.info w odnajdywaniu profilu Użytkownika i nawiązywaniu kontaku.

Podstawa i cel przetwarzania Danych

 1. Przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, czyli korzystania przez Użytkownika z Usług Serwisu − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane osobowe przetwarzane są też w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

 1. Umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną (założenia konta, zapewnienia obsługi konta Użytkownika i rozwiązywania ew. problemów technicznych, obsługi zgłoszeń, kontaktowania się z Użytkownikiem, również w celu potwierdzenia prawdziwości otrzymanych danych oraz w innych w tym w celach związanych ze świadczeniem usługi).
 2. Monitorowanie aktywności wszystkich Użytkowników w serwisie rekolekcje.info.
 3. Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

 1. Dane są otrzymywane od Użytkowników serwisu podczas zakładania konta i profilu w serwisie rekolekcje.info, oraz ich późniejszych modyfikacji przez Użytkownika, a także później, w związku z aktywnością Użytkowników w serwisie.
 2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika, oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Użytkownik ma prawo do modyfikacji swoich danych w dowolnym momencie.
 5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem serwisu rekolekcje.info.

Przekazywanie Danych

Dane osobowe wykorzystywane są WYŁĄCZNIE w serwisie rekolekcje.info nie są udostępniane innym podmiotom, ani wykorzystywane dla celów marketingowych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Użytkownikowi, którego dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia.
 2. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

Bezpieczeństwo Danych

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.
 2. Operacje związane z wykonywaniem przez Użytkowników serwisu rekolekcje.info rejestracji, wprowadzania i modyfikacji danych konta i profilu są wykonywane z wykorzystaniem bezpiecznego szyfrowanego połączenia (certyfikat SSL).

Informacja na temat plików „cookies”

Pozwolenie przeglądarce na korzystanie z plików "cookies" skojarzonych z adresem internetowym Serwisu jest niezbędne do prawidłowego korzystania z usług Serwisu. rekolekcje.info wykorzystuje tak zwane ciasteczka sesyjne do zapamiętania specjalnego ciągu znaków przypisanego Użytkownikowi w momencie jego wejścia na stronę Serwisu. Pliki te są przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu zakończenia pracy przeglądarki (jej zamknięcia, wyłączenia komputera, tabletu, itd.). W zależności od ustawień przeglądarki, wejście na stronę Serwisu może oznaczać zapisanie na urządzeniu Użytkownika „cookies” firm trzecich (Facebook, Google). Zablokowanie ich przez przeglądarkę nie ma żadnego wpływu na prawidłowe działanie Serwisu.

Pozostałe postanowienia

 1. Dane osobowe Użytkowników serwisu rekolekcje.info mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika wykorzystującego w jakikolwiek sposób serwis rekolekcje.info obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.